S7 Radom – granica województw świętokrzyskiego z mazowieckim
Rozbudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku koniec obwodnicy Radomia – granica województwa mazowieckiego

Kategoria inwestycji: w realizacji

 

Długość odcinka: 22 km

 

Przebieg odcinka

 

Odcinek łączy się na północy z końcem Obwodnicy Radomia i biegnie na południe do granicy województw świętokrzyskiego i  mazowieckiego.

 

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych:

 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa mazowieckiego w powiecie szydłowieckim i przebiega przez teren trzech gmin: Orońsko, Jastrząb i Szydłowiec.

 

Obsługa terenów sąsiadujących i węzły drogowe:

 • Węzeł „Szydłowiec Północ"
 • Węzeł „Szydłowiec Centrum"
 • Węzeł "Szydłowiec  Południe"

 

Parametry techniczne:

 • klasa drogi - S
 • prędkość projektowa - 100 km/godz
 • nośność - 115 kN/oś
 • kategoria ruchu - KR6
 • całkowita ograniczona dostępność (dostępność tylko w węzłach)
 • ilość jezdni - 2 z rezerwą w pasie dzielącym pod trzeci pas ruchu
 • szerokość pasów ruchu - 2x3.5 m + 2.5 m pas awaryjny


Obiekty inżynierskie:

 • 14 wiaduktów,
 • 2 mosty,
 • 2 kładki dla pieszych,
 • 2 przejścia dla zwierząt

 

Urządzenia ochrony środowiska

 • Budowa ekranów akustycznych
 • W miejscowości Szydłowiec wykop o głębokości ok. 6 m w rejonie ul. Jastrzębskiej i o głębokości ok. 3 m w rejonie ul. Kolejowej
 • Na wylotach z systemu odwodnienia do rowów, cieków, zbiorników retencyjnych zastosowanie urządzeń podczyszczających
 • Przystosowane istniejących przepustów pod drogą tak, aby mogły pełnić funkcję przejść dla drobnych zwierząt w tym płazów
 • Obsadzenie roślinnością przejść dla zwierząt
 • Wprowadzenie nowych nasadzeń w krajobrazie pozbawionym zadrzewień oraz nasadzeń do-gęszczających drzew i krzewów uzupełniających straty zieleni spowodowane budową drogi

 

Aktualizacja: wrzesień 2014 r.