S8 Marki – Radzymin
Budowa północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-8 w kierunku Białegostoku na odcinku węzeł Piłsudskiego w Markach do Obwodnicy Radzymina

Kategoria inwestycji: w postepowaniu przetargowym

 

Długość odcinka: 15,37 km

 

Przebieg odcinka

 

Istniejąca droga krajowa nr 8 (wariant „0") przebiega w sąsiedztwie zwartej zabudowy mieszkaniowej miasta Marki oraz zabudowy miejscowości Słupno. W celu ominięcia terenów zabudowanych, podjęto decyzję o wytyczeniu nowego przebiegu dla trasy ekspresowej S-8 po wschodniej stronie Marek.

 

Wariantowanie:

 

Przebieg wg wariantu III - Projektowana trasa S-8 przebiega przez obszar pięciu jednostek administracyjnych: miasta Zielonka, Marki, Kobyłka, Wołomin oraz miasta i gminy Radzymin. Planowana droga trasowana jest w strefach przygranicznych ww. miast.

 Początek projektowanego odcinka drogi przyjęto w Markach, koniec opracowania przyjęto na odcinku obwodnicy Radzymina, w 483+084 km istniejącej drogi krajowej nr 8.

 

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych:

 

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych: powiat wołomiński (Miasto Wołomin, Miasto Ząbki, Miasto Marki, Miasto Kobyłka, Miasto Zielonka, Miasto i Gmina Radzymin)

 

Obsługa terenów sąsiadujących i węzły drogowe:

 • węzeł „Drewnica" (rezerwa)
 • węzeł „Zielonka"
 • węzeł „Kobyłka"
 • węzeł „Wołomin"
 • węzeł „Radzymin Północny"

 

Parametry techniczne:

 

na odc. Marki - węzeł "Radzymin Północny": 2 x 3 pasy ruchu.

 

 • klasa drogi S (trasa ekspresowa)
 • prędkość projektowa 100 km / godz
 • ilość jezdni: 2
 • całkowicie ograniczona dostępność (wyłącznie poprzez węzły)ciągłość i bezkolizyjność ruchu na jezdniach głównych
 • nośność 115 kN/oś
 • kategoria ruchu - KR6
 • Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających wyniesie:
  • 70,0m z poszerzeniem do 80,0m w Nadmie,
  • 90,0m na odcinkach z pasami zieleni izolacyjnej,
  • 60,0m na odcinkach leśnych i na wiadukcie w Zielonce

Obiekty inżynierskie:

 • bezkolizyjne przejazdy nad i pod drogą S8
 • mosty
 • kładka dla pieszych i rowerzystów
 • przejazd gospodarczy
 • nowe drogi zbiorcze oraz dojazdy do posesji i pól

 

Urządzenia ochrony środowiska

 • Ekrany akustyczne
 • Wały ziemne
 • Osłony przeciwolśnieniowe
 • Zbiorniki retencyjne
 • Urządzenia oczyszczające wody opadowe odprowadzane z drogi
 • Pasy zieleni składające się z drzew i krzewów
 • Przejście pod mostem dla dużych zwierząt
 • Przejścia dla średnich zwierząt
 • Przepusty dla drobnych ssaków i płazów
 • Ogrodzenia

 

Aktualizacja: wrzesień 2014 r.