S8 Konotopa – Prymasa
Budowa drogi S-8 - Trasy Armii Krajowej od węzła „Konotopa" do węzła „Prymasa Tysiąclecia"

Podstawowe informacje o inwestycji

Kategoria inwestycji: zrealizowana

 

Projektant: Arcadis Sp. z o.o.

Wykonawca robót budowlanych: Budimex Dromex S.A / Strabag Sp. z o. o. / Mostostal Warszawa S.A. / Warbud S.A. 

Nadzór Inwestorski: Konsorcjum: TPF PLANEGE - Consultores de Engenharia e Gestão S.A. / E&L Architects Sp. z o.o.

Wartość Kontraktu Wykonawcy (brutto): 2 149 235 184,89 PLN

Źródło finansowania: Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" (POIŚ)

Lata realizacji robót: 2008 r. - 2010 r.

 

Okres zgłaszania wad i usterek: 15.12.2010r. 15.12.2011r.

 • podpisanie umowy kontraktowej: 22.01.2008r
 • przekazanie placu budowy: 18.02.2008r.
 • rozpoczęcie robót: 19.02.2008 r. 
 • pozwolenie na użytkowanie: 17.01.2011r.
 • dopuszczenie do ruchu: 19.01.2011r.

 

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych: powiat Warszawski Zachodni (miasto i gmina Ożarów Mazowiecki, gmina Stare Babice), Miasto Stołeczne Warszawa - miasto na prawach powiatu

Długość: 10,4 km


Opis inwestycji

 Projektowane przedsięwzięcie polega na budowie odcinka nowej drogi klasy S (ekspresowej) ma zapewnić połączenie projektowanej autostrady A2 (wprowadzonej do Warszawy z kierunku zachodniego) w rejonie planowanego węzła „Konotopa" z istniejącą Trasą Armii Krajowej na węźle „Prymasa Tysiąclecia" w Warszawie.

Przebieg drogi
Droga S8 - Trasa Armii Krajowej na odcinku od węzła „Konotopa" do węzła „Prymasa Tysiąclecia" (od km 1+099,00 do km 11+477,07), przebiega przez Konotopę, Jawczyce, Mory, Chrzanów, Blizne Łaszczyńskiego, Górce i kompleks ogródków działkowych w rejonie ul. Dywizjonu 303, dalej korytarzem pomiędzy terenami wojskowymi i kompleksem Lasu Kolskiego włączy się w Trasę Armii Krajowej na węźle „Prymasa Tysiąclecia" z granicą robót dochodzącą w rejon ul. Powązkowskiej.

Podstawowe parametry techniczne

 • Klasa techniczna drogi: S droga ekspresowa
 • Prędkość projektowa - 80 km/h
 • Ilość jezdni: 2
 • Szerokości jezdni głównych: 2 x 10,5 m (dwie jezdnie rozdzielone, o 3 pasach ruchu po 3,5 m w każdym kierunku ruchu)
 • Szerokość pasa dzielącego: 5,0 m w tym dwie opaski po 0,5m
 • Szerokości pasów awaryjnych: 2 x 2,50 m
 • Szerokość korony drogi: 33,5÷38,0 m
 • Obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś

Węzły drogowe

 • węzeł „Mory" (typu „półkoniczyna") na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 2 (E30), jezdnie główne w poziomie „+1", pozostałe relacje w poziomie ulicy Poznańskiej (klasa GP)
 • węzeł zespolony „Warszawska - Lazurowa" Ulica Warszawska - droga wojewódzka nr 580 klasa G Ulica Lazurowa (klasa G)
 • węzeł „Prymasa Tysiąclecia"- węzeł bezkolizyjny

Obiekty inżynierskie
Wybudowano następujące obiekty inżynierskie: wiadukty, tunele, przejazdy pod drogami, kładki rowerowo - piesze, ściany oporowe, ściany szczelinowe.

 

Realizacja robót (wykonanie rzeczowe)

Szczegółowe informacje na temat zaawansowania robót budowlanych prezentowane są na stronie internetowej projektu, aktualizowanej przez Biuro Inżyniera Kontraktu.

 

Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów nad drogą ekspresową S8 trasą AK Konotopa - Prymasa Tysiąclecia w rejonie ul. Siodlarskiej

Podstawowe informacje o inwestycji

Kategoria inwestycji: w budowie

Stan przygotowania i realizacji na dzień 15.01.2011r.

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych: Warszawa - Bemowo


Opis inwestycji

Celem inwestycji jest wybudowanie kładki dla pieszych i rowerzystów nad drogą ekspresową S8 Trasą AK Konotopa - Prymasa Tysiąclecia w rejonie ul. Siodlarskiej oraz ciągiem pieszym zapewniającym obsługę komunikacyjną do najbliższych dróg w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej działek przyległych do S8 i poprawy ruchu pieszych i rowerzystów.