S7 – Lubień – Rabka

Droga ekspresowa S7 – Lubień – Rabka

- GDDKiA Oddział Kraków

- długość : 16,7 km (w tym tunel 2,1 km)

- etap : przygotowanie dokumentacji technicznej

- lata realizacji : planowane planowane2014 - 2017

- wartość projektu : 3 630 101,5 tys złZakres inwestycji: budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku obejście Lubnia - Rabka Zdrój na dł. 15,83 km oraz budowa drogi krajowej nr 47 klasy GP na odcinku Rabka Zdrój - Chabówka dł. 0,87 km - całkowita długość odcinka 16,68 km.


Charakter inwestycji: droga dwujezdniowa o dwóch pasach ruchu w terenie górskim.

Parametry:
szerokość jezdni 2 x 7,00 m
szerokość opasek wewnętrznych 2 x 0,50 m
szerokość poboczy bitumicznych 2 x 2,00 m (dla klasy GP)
szerokość pasów awaryjnych 2 x 2,50m (dla drogi klasy S)
szerokość poboczy ziemnych 0,75m lub 1,25m
szerokość pasa dzielącego z opaskami:
dla drogi klasy S - 7,4 - 24 m (przy wlocie i wylocie z tunelu)
dla drogi klasy GP - 5,0 m


14 obiektów inżynierskich, w tym tunel dł. 2 100 m pod Luboniem oraz wiadukty i estakady o długości 45 - 983 m
14 przejazdów drogowych pod lub nad trasą główną
dwa węzły drogowe: Skomielna i Zabornia
MOP II - 2 szt.
MOP III - 1 szt.
ekrany akustyczne i zieleń osłonowa
kanalizacja deszczowa
oświetlenie węzłów
przepusty
mury oporoweRuszają trzy przetargi na S7 Lubień - Rabka Zdrój