A1 Węzeł Kowal - Węzeł Sójki


 

Oddział - Łódź

Długość - 29,95 km

Obecny Etap - w użytkowaniu

Lata realizacji - 2010 - 2012

Wartość kontraktu na roboty budowlane:  800.347.584.00 PLN brutto.

 

10.05.2007 - Podpisanie umowy na projekt - wykonawca: konsorcjum;

  - Arcadis Profil Sp. z o.o. Lider

  - Mosty Katowice Sp. z o.o.

  - Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów "Transprojekt Warszawa Sp. z o.o.

  - DHV Polska Sp. z o.o.

20.11.2009 - Złożenie wniosku na ZRID dla odcinka położonego w województwie kujawsko-pomorskim.

25.03.2010 - Złożenie wnioski na ZRID dla odcinka położonego w województwie mazowieckim.

23.10.2010 - Złożenie wniosku na ZRID dla odcinka położonego w województwie łódzkim.

19.05.2010 - Uzyskanie ZRID dla odcinka położonego w województwie kujawsko-pomorskim

02.07.2010 - Uzyskanie ZRID dla odcinka położonego w województwie łódzkim

03.08.2010 - Uzyskanie ZRID dla odcinka położonego w województwie mazowieckim.

09.07.2010 - podpisano umowę z wykonawcą; konsorcjum firm:  

   - SRB Civil Engineering Ltd – Irlandia - LIDER

   - John Sisk & Son Ltd –  Irlandia

   - Roadbridge – Irlandia

   - BUDBAUM S.A. – Polska

20.08.2010 - Podpisanie umowy z konsultantem: ZBM.

01.09.2010 - Podpisanie umowy o dofinansowanie z POIiŚ dla całego odcinka Kowal - Stryków w wysokości - 3.261.883.690,00 PLN

Opis inwestycji

 

Opisywany odcinek liczy niemal 30 kilometrów (od km 215+850 do km 245+800) i jest fragmentem Autostrady A1 między Kowalem a Strykowem. W naturalny sposób wchodzi w skład projektu priorytetowego „Autostrada Gdańsk-Brno/Bratysława-Wiedeń”.. W Polsce autostrada A1 będzie pełniła funkcję głównego ciągu komunikacyjnego kraju na osi północ – południe usprawniając komunikację pomiędzy miastami takimi jak Gdańsk, Toruń, Łódź i Katowice. Inwestycja bierze swój początek
w okolicach Kowala i biegnie przez; gminy; Kowal, Baruchowo, Lubień Kujawski, na krótkim odcinku wchodząc na teren gminy Gostynin w województwie mazowieckim. Dalszy odcinek przebiega przez województwo łódzkie i teren gmin; Łanięta i Strzelce w powiecie kutnowskim.  Nowa trasa ma parametry klasy „A”, co oznacza, że może przenosić obciążenia rzędu 11,5 tony na oś pojazdu. Jezdnie mają po dwa pasy ruchu o szerokości 3,75 metra każdy, pas awaryjny ma 3 metry szerokości, a pobocze 1,25 m. Szerokość pasa rozdzielającego jezdnie waha się w granicach 11,0 – 11,5 metra, co oznacza, że istnieje możliwość dobudowania w przyszłości trzeciego (lewego) pasa ruchu. Po nowo wybudowanej drodze można jeździć z maksymalną prędkością 140 km/h. Na opisywanym odcinku zostały wybudowane dwa węzły drogowe; Kowal i Sójki wraz ze stacją poboru opłat, ponadto powstały 4 miejsca obsługi podróżnych: „Lubień Płn.", „Lubień Płd.", „Strzelce Płn.", „Strzelce Płd." a na całej długości przebudowano drogi gminne, powiatowe i krajowe, które znajdują się na trasie inwestycji. Łącznie powstały 23 większe obiekty inżynierskie (wiadukty, mosty i przepusty) i wiele mniejszych w tym liczne przejścia ekologiczne. Dbałość o środowisko jest niezwykle ważnym aspektem w przypadku tej inwestycji. Oprócz wspomnianych przejść ekologicznych w wielu miejscach pojawiły się ekrany dźwiękochłonne służące ochronie zarówno ludzi, jak i zwierząt. Woda z deszczu i topniejącego śniegu jest wstępnie oczyszczana i trafia do specjalnych szczelnych zbiorników, skąd jest odparowywana do atmosfery. Warto też wspomnieć, że posadzono tysiące drzew i krzewów specjalnie wyselekcjonowanych odmian a skarpy i tereny sąsiadujące z jezdnią obsiane zostały trawą. Za bezpieczeństwo podróżujących odpowiadają takie urządzenia takie jak;

-       bariery ochronne,

-       telefony alarmowe,

-       elementy oznakowania poziomego i pionowego,

-       ogrodzenie drogi,

-       zjazdy awaryjne,

-       przejazdy awaryjne.

Aby nowa droga mogła funkcjonować konieczne było wybudowanie skomplikowanej sieci kanalizacji deszczowej wraz
z przepompownią, a także sieci kanalizacji sanitarnej odpowiadającej za odprowadzenie ścieków ze stacji poboru opłat i miejsc obsługi podróżnych. Niezbędne było również zbudowanie systemu przeciwpożarowego na który składają się między innymi hydranty i zbiornik ppoż. Kolejny element skomplikowanej infrastruktury nowoczesnej drogi, to oświetlenie, a co za tym idzie doprowadzenie zasilania elektrycznego do; węzłów, miejsc obsługi podróżnych i stacji poboru opłat O skali trudności przedsięwzięcia świadczy fakt, że aby ruszyć z pracami budowlanymi autostrady, trzeba było przebudować liczne instalacje kolidujące z inwestycją. Wymagały tego; linie energetyczne, kanalizacja deszczowa, linie teletechniczne, wodociągi, a nawet rurociągi naftowe.

 

 

Podstawowe parametry techniczne

 

Klasa drogi - A

Liczba pasów 2 (docelowo 3) dla każdego kierunku jazdy.

Szerokość pasa ruchu - 3,75 m.

Maksymalna dozwolona prędkość - 140 km/h

Dopuszczalne obciążenie nawierzchni 11,5 tony na oś pojazdu.

Nawierzchnia bitumiczna.

 

Obiekty inżynierskie

 

Na odcinku Kowal - Sójki powstały 23 większe obiekty inżynierskie: wiadukty, mosty autostradowe, a także mniejsze przejazdy i przepusty.

 

Ochrona środowiska

 

Za ochronę środowiska będą odpowiadały liczne przejścia i przepusty dla zwierząt (wszystkie dołem), a także ekrany dźwiękochłonne.

 

MOP-y

 

Na opisywanym odcinku podróżni mają do dyspozycji 4 MOP-y "Lubień Płn.", „Lubień Płd.", „Strzelce Płn.", „Strzelce Płd."

 

Odcinek został oddany do użytku 13 listopada 2012 roku.