S8 Sieradz Południe - Łask


Oddział - Łódź

Długość - 33,6 km

Obecny etap - w użytkowaniu

Lata realizacji - 2012 - 2014

Wartość projektu (łączna) - 1.538,8 mln PLN.

 

21.06.2010 – Koncepcja programowa

08.01.2010 – Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

19.05.2011 – Projekt budowlany

19.05.2011 – Uzyskanie decyzji ZRID

05.01.2012 – podpisanie umowy na realizację wykonawca konsorcjum firm:

  Dragados S.A - Hiszpania LIDER

  Pol-Aqua S.A -partner- wartość kontraktu - 903,1 mln PLN.

30.11.2014 – oddanie do eksploatacji

 

Opis inwestycji

 

Najdłuższy z odcinków realizacyjnych S-8 w województwie łódzkim, oznaczony jako piąty. Łączy Sieradz z Łaskiem ma 33,6 km długości (od km 140+552 do km 174+200) i biegnie przez powiaty; sieradzki, zduńskowolski i łaski. Jak w przypadku pozostałych odcinków ma nawierzchnię betonową i dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku o szerokości 3,5 metra każdy. (Istnieje możliwość dobudowania trzeciego – zewnętrznego- pasa w przyszłości). Każda jezdnia została wyposażona w pas awaryjny o szerokości 2,5 metra. Po drodze mogą jeździć najcięższe dopuszczone do ruchu pojazdy, co oznacza, że nawierzchnia wytrzymuje nacisk 11,5 tony na oś pojazdu. Na drogę można wyjechać, lub z niej zjechać WYŁĄCZNIE za pośrednictwem węzłów, a to oznacza, że nie ma na niej tradycyjnych skrzyżowań jednopoziomowych, co podyktowane jest względami bezpieczeństwa. Na tym odcinku powstały aż trzy węzły; Węzeł Sieradz (S8/DK83) - Wschód, Węzeł Zduńska Wola Zachód i Węzeł Zduńska Wola Wschód. Trasa na całej długości została ogrodzona. Na nowej drodze  można jeździć z maksymalną szybkością 120 km/h. 06.05.2013 roku nastąpiła zmiana lidera konsorcjum. Została nim firma DRAGADOS, dotychczasowy partner, natomiast POL - AQUA przejęła rolę partnera. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

Podstawowe parametry techniczne

 

Klasa drogi - S

Liczba pasów 2 (docelowo 3) dla każdego kierunku jazdy.

Szerokość pasa ruchu - 3,5 m.

Nawierzchnia betonowa.

 

Obiekty inżynierskie

 

Na odcinku "5"  powstało 28 wiaduktów, most, estakada, kładka dla pieszych, 1 duże i 2 średnie przejścia dla zwierząt, kilkadziesiąt przepustów.

 

Węzły

 

W ramach budowy odcinka "5" powstały trzy węzły drogowe: Sieradz Wschód (S8DK/83), Zduńska Wola Zachód (S8/DW482) i Zduńska Wola Wschód (S8/droga powiatowa - dojazd do węzła kolejowego Zduńska Wola - Karsznice). 

 

Ochrona środowiska

 

Za ochronę środowiska odpowiadają 3 (jedno duże i dwa średnie) przejścia dla zwierząt, a także ekrany dźwiękochłonne.

 

MOP-y

 

Na opisywanym odcinku wybudowano dwie pary MOP-ów Paprotnia Pólnoc i Paprotnia Południe, Sięganów Północ i Sięganów Południe..

 

Odcinek 5 został oddany do ruchu 30 listopada 2014 roku.