Droga ekspresowa S3 Zielona Góra Północ - Niedoradz


oddział: Zielona Góra

długość – 13,3 km

obecny etap – oddany do użytku

lata realizacji: 2015 - 2018

wartość robót: 211 mln zł

 

GDDKiA

 

1. etap zrealizowany:

25.07.2008 – opracowanie Studium Techniczno –Ekonomiczno – Środowiskowe

01.09.2009 – wydanie decyzji środowiskowej

15.10.2015 – uzyskanie decyzji na realizację inwestycji drogowej

20.10.2015 - podpisanie umowy

20.10.2015 - rozpoczęcie budowy

30.11.2018 - oddanie do użytku

 

Więcej na stronach internetowych inwestycji:

 • Budowa drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła Zielona Góra Północ do węzła Niedoradz http://www.drogas3.pl/

 

II. Opis inwestycji

1. Przebieg drogi:

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie lubuskim, w powiecie zielonogórskim, na terenie gminy: Zielona Góra oraz w powiecie nowosolskim, na terenie gminy: Otyń.

 

GDDKiA 

 

2. Podstawowe parametry techniczne

 • klasa drogi S 2/2
 • prędkość projektowa – 100 km/h
 • prędkość miarodajna – 110 km/h
 • szerokość pasa ruchu - 3.50 m,
 • szerokość pasa awaryjnego - 2.5 m,
 • podstawowa szerokość pobocza gruntowego – 1,25 m
 • obciążenie – 115 kN/oś

3. Zakres inwestycji

 • Budowa korpusu drogowego lewej jezdni drogi ekspresowej S-3.
 • Budowa dróg zbiorczych i serwisowych, przebudowa dróg poprzecznych.
 • Budowa i przebudowa systemu odwodnienia dróg, w tym na istniejącej jezdni drogi S3.
 • Budowa obiektów inżynierskich,
 • Budowa przepustów drogowych.
 • Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
 • Budowa urządzeń ochrony środowiska (np. separatory, ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt, wygrodzenie drogi ekspresowej).
 • Przebudowa kolidującej infrastruktury.
 • Przebudowa/rozbudowa węzłów: Zielona Góra Północ, Zielona Góra Południe (Racula)
 • Budowa infrastruktury technicznej dla potrzeb drogi ekspresowej.
 • Wprowadzenie docelowego oznakowania drogi ekspresowej S3 na dwóch jezdniach, w tym wymiana warstwy ścieralnej na jezdni istniejącej.

4. Obiekty inżynierskie:

 • Wiadukt drogowy WD-9B i WD-9C w km 286+830,38 w poprzek drogi S3
 • Wiadukt drogowy WD-10A w poprzek drogi S3
 • Wiadukt drogowy WD-11A i WD-11B w km 286+992,90 w poprzek drogi S3
 • Przejazd gospodarczy PG-12A w km 287+818,11 w ciągu drogi S3
 • Wiadukt drogowy WS-13A w km 288+121,30 w ciągu drogi S3
 • Istniejący wiadukt drogowy WD-14 w km 288+795,47 w poprzek drogi S3
 • Istniejący wiadukt drogowy WD-15 w km 288+809,86 w poprzek drogi S3
 • Istniejąca kładka technologiczna KT-16 w km 288+818,84 w poprzek drogi S3
 • Istniejący wiadukt drogowy WD-17 w km 289+720,82 w poprzek drogi S3
 • Wiadukt drogowy WS-18 w km 290+394,15 w ciągu drogi S-3
 • Istniejący wiadukt drogowy WD-19
 • Wiadukt drogowy WS-20 w km 290+594,61 w ciągu drogi S3
 • Istniejący przejazd gospodarczy PG-21 w km 291+437,46 w ciągu drogi S3
 • Przejazd gospodarczy PG-22A w km 291+943,52 w ciągu drogi S3
 • Przejazd gospodarczy PG-23A w km 292+369,96 w ciągu drogi S3.
 • Przejazd gospodarczy PG-24A w km 293+319,13 w ciągu drogi S3
 • Istniejący wiadukt drogowy WD-25 w km 296+389,76 w ciągu drogi S3

5. Węzły

 • Zielona Góra Północ
 • Zielona Góra Południe
 • Niedoradz

6. MOP-y

 • Racula kat. I z możliwością rozbudowy do kat. II

III. Ochrona środowiska

Ekrany akustycznych (o łącznej długości ok. 1,040 m), dwa przejść górne dla zwierząt dużych oraz przejścia dla zwierząt średnich i małych. Nasadzenia drzew i krzewów.