A1 Nowe Marzy-Toruń

Realizowana przez Skanska-NDI Joint Venture budowa fazy 2 autostrady A1 na odcinku Nowe Marzy-Czerniewice to kontynuacja inwestycji z Rusocina do Nowych Marzów. Skanska-NDI odpowiadała za zaprojektowanie i budowę całego 152-kilometrowego odcinka A1 z Rusocina k. Gdańska do Czerniewic k. Torunia. Jesienią 2008 r. zakończyła się budowa pierw­szego, 90-kilometrowego odcinka trasy. Wiosną 2009 r. rozpoczęto natomiast reali­zację kolejnych 62 kilometrów w pełni wyposa­żonej autostrady. Otwarcie odcinka Nowe Marzy - Toruń nastapiło 14 października 2011 roku.Powstał 51,7 km nowej autostrady oraz prze­prowadzony został remont i dobudowa drugiej nitki obwodnicy Torunia na długości 10,7 km. Zakres prac obejmował również budowę 4 węzłów dro­gowych: Grudziądz, Lisewo, Turzno i Lubicz oraz węzła Warlubie na otwartej już fazie 1 autostra­dy A1. Zbudowanych zostało także 51 nowych mostów, w tym dwa duże obiekty przez Wisłę. Most pod Grudziądzem wykony­wany był metodą nawisową, a dojazdy do niego metodą nasuwania podłużnego. Jest to najdłuższa tego typu konstrukcja w Polsce. W szczycie na budowie fazy 2 autostrady A1 pracowało ok. 4500 osób. Wykorzystano jeden z największych parków maszy­nowych na projekcie drogowym w Europie. Na budowie pracowało ponad 230 maszyn. Część z nich była wyposażona w system napro­wadzania 3D oparty na technice GPS.

 

GDDKiA

 

Realizacja projek­tu rozpoczęła się w 2005 r. W grudniu 2007 r., z niemal rocznym wyprzedzeniem przekaza­no klierowcom północne 25 kilometrów A1. W październiku 2008 r., tym razem na prawie dwa miesiące przed kontraktowym terminem, zakończono budowę 65 kilometrów pomiędzy Swarożynem a Nowymi Marzami. Otwarcie odcinka Nowe Marzy - Toruń nastapiło natomiast 14 października 2011 roku

 

Autostrada A1 będzie niewątpliwie jedną z najważniejszych tras komunikacyjnych Polski i kontynentu. Połączy porty morskie Trójmiasta z Górnym Ślą­skiem i z południem Europy. Ta trasa ma już strategiczny wpływ na ekonomiczny rozwój regionu, tworząc ko­rzystne warunki dla nowych inwestycji. Wpłwa również na spadek liczby wypadków drogowych w regionie. Wybudowany odcinek między Nowymi Marzami a Czerniewicami stał się alternatywą dla zatłoczonej i przebiegającej przez liczne miejscowości drogi krajowej nr 1.
Z danych policji w województwie po­morskim wynika, że dzięki otwarciu pierwszego, północnego odcinka autostrady liczba wypad­ków na krajowej „jedynce", równoległej do A1, spadła o ponad 20%.
 

Koncesję na budowę autostrady A1 i jej eksplo­atację posiada od 1997 r. konsorcjum Gdańsk Transport Company, w którym udziały mają od­powiednio: Skanska Infrastructure Development - 30%, John Laing Infrastructure Ltd. - 29,69%, NDI Autostrada Sp. z o.o. - 25,31% oraz Intertoll Infrastructure Developments BV - 15%.

 

 

Odcinek I

Nowe Marzy - Grudziądz

8,9 km

Odcinek II

Grudziądz - Lisewo

15,6 km

Odcinek III

Lisewo - Lubicz

27,0 km

Odcinek IV

Lubicz - Czerniewice

10,9 km

 

Zakres prac:

 • mosty przez Wisłę - 2
 • obiekty mostowe - 49
 • obiekty mostowe do re­montu - 14
 • obiekty do rozbiórki - 1
 • miejsca obsługi podróż­nych (MOP) - 4 pary
 • węzły drogowe - 5

(w tym węzeł Warlubie na fazie 1)

 • obwody utrzymania au­tostrady (OUA) - 1
 • place poboru opłat (PPO) - 1
 • stacje poboru opłat (SPO) - 4
 • roboty ziemne - 10 000 000 m3
 • ilość betonu - 225000 m3
 • ilość mieszkanek bitu­micznych - 1 300 000 ton

Dane techniczne

 • liczba pasów: 4,

po 2 w każdą stronę

 • szerokość pasa - 3,75 m
 • nawierzchnia - bitumicz­na