S10 Wyrzysk - Bydgoszcz

Oddział: Bydgoszcz

długość - ok. 40 km

obecny etap - w przygotowaniu26 czerwca 2018 r.- podpisano umowę z Wykonawcą na przygotowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S-10 na odcinku Wyrzysk-Bydgoszcz.

Wykonawca dokumentacji: Mosty Katowice Sp. z o.o.

Planowane zakończenie umowy na STRŚ i planowany termin złożenia wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – II połowa 2020 r.

 

Opis inwestycji:

Droga krajowa nr 10 biegnąca z zachodu na wschód stanowi jeden z głównych nerwów gospodarki jakimi są drogi o strategicznym dla gospodarki znaczeniu – stanowi element transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. W swym przebiegu spina cztery aglomeracje: Szczecin, Piłę, Bydgoszcz, Toruń i Płońsk stając się tym samym jedną z głównych dróg o podstawowym znaczeniu dla gospodarki kraju

 

Na drodze zmierzającej do budowy S10 wykonano do tej pory Studium Korytarzowe, będące elementem wyjściowym do opracowania Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego, które umożliwi uściślenie zakresu rzeczowego inwestycji i posłuży do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia ( DŚU ).

 

GDDKiA

 

Długość projektowanego odcinka S10: ok. 40 km

Liczba pasów ruchu: 2x2

Szerokość pasa ruchu: 3,5 m

Prędkość projektowa – 120 km/h