Umowa na budowę obwodnicy Ełku podpisana
Podpisano umowę na budowę obwodnicy Ełku (etap III i IV) w ciągu drogi krajowej nr 16 i nr 65. Inwestycja dofinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Porozumienie w sprawie dofinansowania projektu podpisano 14 czerwca 2010 r. Maksymalna kwota dofinansowania UE – 113 640 077,00 PLN (nie przekracza 85% rzeczywistej kwoty wydatków kwalifikowanych). Całkowity koszt zadania wynosi 128 836 509,89 PLN, z czego 373 813,91 PLN to udział Miasta Ełk, które finansuje budowę oświetlenia ulic Kajki i 11 Listopada.

Obwodnica Ełku (etap III i IV) w ciągu drogi krajowej nr 16 i 65 będzie drogą klasy GP, zlokalizowaną po stronie północnej Ełku. Całkowita długość obwodnicy w ramach III i IV Etapu wynosi 4,8 km. Początek projektowanej obwodnicy znajduje się w km 289+874 istniejącej DK 16 ok. 300 m przed mostem pomiędzy jeziorami Ełk i Sunowo, natomiast koniec będzie się dowiązywał do II etapu obwodnicy Ełku w odległości 600 m za istniejącym skrzyżowaniem z ul. Kolonia. Etap III obwodnicy przebiega po północnej stronie miasta Ełk, w pobliżu osiedla Bajkowego zabudowanego domami jednorodzinnymi, następnie przecina ul. Kajki i wzdłuż istniejących ogródków działkowych prowadzi do ul. Kolonia. Trasa IV etapu obwodnicy miasta Ełk na początku odcinka na długości 900 przebiega wzdłuż dotychczasowego przebiegu drogi krajowej nr 16, po czym przecinając ul.11 Listopada kieruje się nowym śladem na północ. Szczegółowy zakres inwestycji obejmuje budowę: odcinka obwodnicy, dróg zbiorczych, lokalnych i dojazdowych, gospodarczych, skrzyżowań typu średnie rondo na skrzyżowaniu obwodnicy z ul. 11 Listopada i drogi wojewódzkiej nr 656, dwóch węzłów typu WB "Ełk-Północ" i "Ełk-Wschód", obiektów inżynierskich (1 most, 1 tunel pod linią kolejową, 2 wiadukty nad linią kolejową, 3 wiadukty drogowe), urządzeń ochrony środowiska (np. ekrany akustyczne i przepusty dla zwierząt), odwodnienia drogi, oświetlenia ulicznego, remont istniejącej sieci dróg. Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm: 1. MIRBUD S.A., ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice, 2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A, ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów, 3. Zakład Robót Mostowych „MOSTMAR” Marcin i Grzegorz Marcinków Spółka jawna ul. Łęgowa 1, 34-326 Pietrzykowice, Zarzecze, 4. Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Międzyrzec Podlaski S.A. ul. Radzymińska 11, 21-560 Międzyrzec Podlaski.