Dokumenty techniczne


Dokumenty techniczne

 • WT 1 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych - zobacz
  • Zmiana WT 1 Kruszywa 09.05.2016 - zobacz
 • WT 2 część I Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Mieszanki mineralno-asfaltowe - zobacz
  • WT 2 część II Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych - zobacz
 • WT 4 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych - zobacz
 • WT 5 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych - zobacz

 

Ogólne Specyfikacje Techniczne

 • D - 05.03.04 Nawierzchnia z betonu cementowego - zobacz
 • D - 07.02.01 Znaki drogowe pionowe - zobacz
 • D - 08.01.01 Krawężniki betonowe - zobacz

 

Instrukcje

 • Instrukcja projektowania i wbudowywania mieszanek MCE - zobacz
 • Instrukcja laboratoryjnego badania sczepności międzywarstwowej i wymagania - zobacz
 • Zalecenia projektowania i wbudowywania MMA WMA - zobacz
 • Instrukcja teksturowania górnej warstwy nawierzchni drogowej (grooving & grinding) - zobacz