Dokumenty techniczne


Dokumenty techniczne

 • WT 1 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych - zobacz
  • Zmiana WT 1 Kruszywa 09.05.2016 - zobacz
 • WT 2 część I Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Mieszanki mineralno-asfaltowe - zobacz
  • WT 2 część II Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych - zobacz
 • WT 4 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych - zobacz
 • WT 5 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych - zobacz
 • Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych - zobacz
 • Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych - zobacz

 

Ogólne Specyfikacje Techniczne

 • D - 05.03.04 Nawierzchnia z betonu cementowego - zobacz, oraz pismo DTB z dnia 15.11.2018 dotyczące zmian zapisów D - 05.03.04 Nawierzchnia z betonu cementowego - zobacz
 • D - 07.02.01 Znaki drogowe pionowe - zobacz
 • D - 08.01.01 Krawężniki betonowe - zobacz

 

Instrukcje

 • Instrukcja DP-T 14 Ocena jakości na drogach krajowych Część I - Roboty drogowe - zobacz
 • Instrukcja projektowania i wbudowywania mieszanek MCE - zobacz
 • Instrukcja laboratoryjnego badania sczepności międzywarstwowej i wymagania - zobacz
 • Zalecenia projektowania i wbudowywania MMA WMA - zobacz
 • Instrukcja teksturowania górnej warstwy nawierzchni drogowej (grooving & grinding) - zobacz

 

Wzorcowe Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

 • D-02.00.01 - Roboty ziemne. Wymagania ogólne - zobacz
 • D-02.01.01 - Roboty ziemne. Wykonanie wykopów - zobacz
 • D-02.03.01 - Roboty ziemne. Wykonanie nasypów - zobacz

Wytyczne projektów RID

 • Załącznik nr 9.2.1. Wytyczne pozyskania i oceny przydatności destruktu i granulatu asfaltowego do recyklingu na gorąco w otaczarkach - zobacz
 • Załącznik nr 9.2.2. Zalecenia w zakresie produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z granulatem asfaltowym w otaczarkach o działaniu cyklicznym - zobacz
 • Załącznik nr 9.2.3. Wytyczne cząstkowe w zakresie wymagań i projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych z granulatem asfaltowym produkowanym na gorąco - zobacz
 • Załącznik nr 9.6. Wytyczne wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu nawierzchni betonowych - zobacz