Informacja o czasie oczekiwania na przejściach granicznych

Od 6 grudnia 2010 r. działa przy obwodnicy Elbląga tablica wyświetlająca informacje o czasie oczekiwania na odprawę na przejściach granicznych w Bezledach, Gronowie i Grzechotkach.To pierwsza z trzech tablic, które zostaną ustawione przez olsztyński oddział GDDKiA na podstawie porozumienia z Izbą Celną w Olsztynie. Kolejne dwie staną podczas budowy drogi ekspresowej S-7 przy obwodnicy Olsztynka i obwodnicy Ostródy.

 

Zadaniem GDDKiA było zaprojektowanie i zainstalowanie tablic, natomiast Izba Celna zajmować się będzie wprowadzaniem aktualnych danych o czasie oczekiwania na przejściach granicznych oraz przeprowadzeniem ankiety dotyczącej funkcjonalności tablic wśród przewoźników przekraczających przejścia z Federacją Rosyjską.

 

Informacje na tablicy przedstawiane za pomocą piktogramów są wyświetlane z podziałem na kategorie pojazdów: osobowe, ciężarowe, autokary. Sterowanie wyświetlaniem treści odbywa się za pomocą internetu, a w przypadku awarii sieci www poprzez wiadomości SMS.

 

Koszt wykonania tablicy i przyłącza do sieci energetycznej wyniósł 163 tys. zł. Wykonawcą jest firma Trax Elektronik z Krakowa.