Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych

p.o. Naczelnika: Rafał Drążyk

tel. +48 52 323 45 07 

e-mail: ekijek@gddkia.gov.pl

 

Wydział Planowania

Naczelnik: Bogdan Matejek

tel. +48 52 323 45 28 

e-mail: bmatejek@gddkia.gov.pl

 

Wydział Zamówień Publicznych

Naczelnik: Monika Matysek

tel. +48 52 323 45 80 

fax: +48 52 323 45 74

e-mail: mmatysek@gddkia.gov.pl

 

Wydział Obsługi Prawnej

Naczelnik: Ewelina Szcześniak

tel. +48 52 323 45 34 

e-mail: eszczesniak@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej

Tomasz Okoński

tel. +48 52 323 45 67 

e-mail: tokonski@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Oddział Kancelarii Tajnej

Cezary Wijas  

tel. +48 52 323 45 37

e-mail: cwijas@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Gwarancji

Tomasz Słupiński  

tel. +48 52 323 45 47

e-mail: tslupinski@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. BHP i PPOŻ

Jerzy Sarnowski

tel. +48 52 323 45 06 

e-mail: jsarnowski@gddkia.gov.pl

 

Wydział Dróg i Sieci Drogowej

Naczelnik: Michał Piątkowski

tel. +48 52 323 45 09 

e-mail: mpiatkowski@gddkia.gov.pl  

Z-ca Naczelnika: Rafał Grzejda

tel. +48 52 323 45 45 

fax: +48 52 323 45 51

fax: +48 52 323 45 53

e-mail: rgrzejda@gddkia.gov.pl

 

Wydział BRD i Zarządzania Ruchem

Naczelnik: Tomasz Olędzki

tel. +48 52 323 45 03

tel. +48 52 323 45 84

fax: +48 52 323 45 83

e-mail: toledzki@gddkia.gov.pl

 

Wydział Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego

Naczelnik: Szymon Nierebiński

tel. +48 52 323 45 16

e-mail: snierebinski@gddkia.gov.pl

 

Wydział Mostów

Naczelnik: Czesław Szczesik

tel. +48 52 323 45 72 

fax: +48 52 323 46 07

e-mail: cszczesik@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych

Maciej Dziemidzionek

tel. +48 52 323 45 68

e-mail: mdziemidzionek@gddkia.gov.pl

 

Wydział Technologii - Laboratorium Drogowe

ul. Nowotoruńska 31

85-839 Bydgoszcz,

Naczelnik: Mirosław Głąb

tel. +48 52 33 34 700

fax: +48 52 33 34 701

e-mail: wtbyd@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Zarządzania Jakością

ul. Nowotoruńska 31

85-839 Bydgoszcz,

Marcin Kamiński

tel. +48 52 33 34 700 

fax: +48 52 33 34 701
e-mail: wtbyd@gddkia.gov.pl

 

Wydział Dokumentacji

Naczelnik: Lech Grzelczak

tel. +48 52 323 45 82 

fax: +48 52 323 45 89

e-mail: lgrzelczak@gddkia.gov.pl

 

Wydział Ochrony Środowiska

Naczelnik: Wojciech Rembacz

tel. +48 52 323 45 63

e-mail: wrembacz@gddkia.gov.pl

 

Wydział Nieruchomości

Naczelnik: Ewa Napierała

tel. +48 52 323 46 14

e-mail: enapierala@gddkia.gov.pl

 

Wydział Realizacji

Naczelnik: Zbigniew Szymczak

tel. +48 52 323 45 41

e-mail: zszymczak@gddkia.gov.pl

 

Wydział Finansowo - Księgowy

Naczelnik: Anna Jakubowska

tel. +48 52 323 45 19

fax: +48 52 323 45 43

e-mail: ajakubowska2@gddkia.gov.pl

 

Wydział Administracji, Informatyki i Zaplecza Technicznego

p.o. Naczelnika: Łukasz Marchwant

tel. +48 52 323 45 25

e-mail: lmarchwant@gddkia.gov.pl

Informatyk

tel. +48 52 323 45 60

e-mail: mmurawski@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Koordynacji PT POIiŚ

Marcin Zawiślak 

tel. +48 52 323 45 66 

e-mail: mzawislak@gddkia.gov.pl

 

Punkt Informacji Drogowej PID

tel. +48 52 323 45 10

tel. +48 52 323 45 11

fax: +48 52 323 45 13

e-mail: pid_byd@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Bydgoszczy

ul. Nowotoruńska 31

85-839 Bydgoszcz,

Kierownik Rejonu: Tomasz Zagrodnik

tel. +48 52 362 98 10

fax: +48 52 362 98 13

e-mail: rdk_bydgoszcz@gddkia.gov.pl                             

                                 

Rejon w Toruniu

ul. Polna 113

87-100 Toruń

Kierownik Rejonu: Waldemar Nicpoń

tel. +48 56 658 40 60

fax: +48 56 623 07 09

e-mail: rdk_torun@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Nakle n. Notecią

ul. Młyńska 5

89-100 Nakło n. Notecią

Kierownik Rejonu: Grzegorz Kowalski

tel. +48 52 386 51 96

e-mail: rdk_naklo@gddkia.gov.pl

 

Rejon we Włocławku

ul.Chopina 1

87-800 Włocławek

Kierownik Rejonu: Adam Koźmiński

tel: +48 54 231 41 15

fax: +48 54 231 43 83

e-mail: rdk_wloclawek@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Świeciu

ul. Jesionowa 2A

86-100 Świecie,

Kierownik Rejonu: Łukasz Suchodolski

tel.: +48 52 332 44 93

fax: +48 52 332 44 89

e-mail: rdk_swiecie@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław

z siedzibą w Latkowie skr poczt. 11

Kierownik Rejonu: Mieczysław Wołczek

tel. +48 52 357 90 91

fax: +48 52 357 90 92

e-mail: rdk_inowroclaw@gddkia.gov.pl