Rozbiórka mostu Syreny.

Po czterech latach użytkowania, wojskowy most zwany „Syrenką” właśnie jest rozbierany.

Tymczasowa przeprawa w ciągu Trasy Toruńskiej została ustawiona przez Zarząd Dróg Miejskich w celu połączenia węzła Marywilska z węzłem Modlińska. 

W 2009r. GDDKiA Oddział w Warszawie rozpoczął przebudowę 7 kilometrów Trasy Toruńskiej będącej częścią ekspresowej obwodnicy Warszawy, w ramach której przebudowane bądź wybudowane od nowa zostaną wszystkie obiekty na odcinku węzeł Modlińska – węzeł Marki.

Na wyżej wymienionym odcinku trasy, w ramach realizowanego zadania, wykonawca dokona rozbiórki tymczasowego mostu i wybuduje w jego miejsce nowy obiekt.

Prace rozbiórkowe polegają na demontażu elementów wyposażenia obiektu, nawierzchni asfaltowej, płyty pomostu z drewnianych belek, konstrukcji stalowej mostu oraz podpór i fundamentów. Elementy składowe mostu tymczasowego po ich konserwacji wrócą do swoich właścicieli, czyli do Zarządu Dróg Miejskich oraz do magazynów rezerw państwowych.

Cały odcinek trasy ekspresowej S8 Modlińska-Marki będzie zrealizowany na wiosnę 2012 roku.

 

 

GDDKiA

 

GDDKiA