Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego – wykaz inwestycji


 

 W nawiązaniu do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedstawia zestawienie inwestycji, do których można zgłaszać zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego.

 

Informacja nt Kanałów Technologicznych

 

Zestawienie inwestycji