Coraz więcej Miejsc Obsługi Podróżnych, coraz większe wpływy z dzierżawy


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad regularnie poprawia stan polskiej infrastruktury drogowej nie tylko poprzez budowę nowych odcinków autostrad i dróg ekspresowych, ale również poprzez uruchamianie Miejsc Obsługi Podróżnych, które stanowią bardzo ważny element sieci drogowej.

 

 

Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP) to teren wydzielony w pasie drogowym (w bliskim sąsiedztwie drogi), wyposażony w parking oraz w infrastrukturę zapewniającą komfort i odpoczynek podróżnym. MOP-y w Polsce dzielimy są na trzy kategorie:

  1. MOP kategorii I - o funkcji wypoczynkowej, wyposażony w stanowiska postojowe (parking), jezdnie manewrowe, urządzenia wypoczynkowe, sanitarne i oświetlenie; dopuszcza się wyposażenie w obiekty małej gastronomii,
  2. MOP kategorii II - o funkcji wypoczynkowo-usługowej, wyposażony w obiekty, o których mowa
    w pkt 1, oraz w stację paliw, stanowiska obsługi pojazdów, obiekty gastronomiczno-handlowe, punkty informacji turystycznej,
  3. MOP kategorii III - o funkcji wypoczynkowej i usługowej, wyposażony w obiekty, o których mowa w pkt 2, obiekty noclegowe oraz inne obiekty handlowo-usługowe w zależności od potrzeb.

 

MOP-y powstają tylko przy autostradach i drogach ekspresowych.

 

GDDKIA systematycznie prowadzi kolejne przetargi na dzierżawę MOP zlokalizowanych zarówno przy autostradach jak i drogach ekspresowych. Aktualne warunki przetargowe uwzględniają zmianę sytuacji rynkowej, w szczególności w sektorze sprzedaży paliw.

Dzierżawa nieruchomości MOP generuje przychody, które systematycznie zasilają budżet Krajowego Funduszu Drogowego. 

Dodatkowe informacje na temat istniejących Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) oraz parkingów przy autostradach i drogach ekspresowych - zobacz