Nowe łącznice węzła Modlińska oddawane do ruchu.

Od dnia 27 do 29.04.2011r. wykonawca przebudowy Trasy Toruńskiej będzie wprowadzał kolejne czasowe zmiany organizacji ruchu na odcinku ul. Modlińska - ul. Marywilska (w obu kierunkach).Otwarta zostanie łącznica zjazdowa z Trasy Toruńskiej na ul. Modlińską w kierunku północnym oraz nowowybudowane zewnętrzne obiekty nad ul. Modlińską.  Równocześnie zamknięte zostaną istniejące wewnętrzne wiadukty (równoległe do nowootwartych) oraz łącznica wjazdowa na Trasę Toruńską z ul. Wysockiego.

Kierowcy będą poruszali się nadal minimum dwoma pasami ruchu.

Wykonawca będzie rozbierał stare i budował nowe obiekty. Zmiany potrwają do kwietnia 2012r.