Szkolenie antykorupcyjne "Czysta Ręka"

W dniach 6 - 7 kwietnia 2011 roku odbyło się szkolenie antykorupcyjne "Czysta Ręka" organizowane przez Instytut Kościuszki w ramach projektu "Polska bez Korupcji".W szkoleniu wzięło udział 32 pracowników oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze. Szkolenie miało na celu przede wszystkim podniesienie etyki pracy urzędu oraz uświadomienie jego pracownikom zagrożeń korupcyjnych w ich codziennej pracy. Pogłębienie wiedzy o zjawisku korupcji, jak również skali tego zjawiska na świecie. Zdobycie umiejętności rozpoznawania zagrożenia i zapobiegania korupcji, a co najważniejsze wykształcenie umiejętności asertywnego reagowania na sytuacje korupcyjne i oskarżenia. Każdy z uczestników na zakończenie szkolenia, otrzymał stosowny certyfikat.

 

GDDKiA