Podstawowe informacje o Miejscach Obłsugi Podróżnych

 

 

Przetargi na dzierżawę Miejsc Obsługi Podróżnych

 

 1. Przetarg na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanych w ciągu autostrady A4 - zobacz

 2. Dzierżawa nieruchomości w celu budowy i eksploatacji Miejsca Obsługi Podróżnych kategorii II „Palędzie” po stronie zachodniej w km 23+200 zlokalizowanego przy drodze ekspresowej S11 - zobacz

 3. Dzierżawa nieruchomości w celu budowy i eksploatacji Miejsc Obsługi Podróżnych kategorii II „Golina Wielka” w km 88+500 i „Folwark” w km 103+500 zlokalizowanych przy drodze ekspresowej S5 - zobacz

 4. Przetarg na dzierżawę nieruchomości usytuowanych w ciągu drogi ekspresowej S-8 na odcinku od węzła Wieluń do węzła Łódź Południe w celu budowy i eksploatacji Miejsc Obsługi Podróżnych MOP II Paprotnia Południe, MOP II Guzew Południe - zobacz

 5. Przetarg na dzierżawę nieruchomości usytuowanych w ciągu drogi ekspresowej S-7 w celu budowy i eksploatacji Miejsc Obsługi Podróżnych - II postępowanie - zobacz

 6. Przetarg na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanych w ciągu: 1. Drogi Krajowej nr 8 w km 7+030 (obwodnica Augustowa) - „Obiekt I” – „Biernatki W”, - „Obiekt II” – „Biernatki Z”; 2. Drogi ekspresowej S 61 w km 4+750 (obwodnica Augustowa) - „Obiekt III” – „Rudniki PN”; 3. Drogi ekspresowej S 8 w km 589+850 (Wiśniewo-Mężenin) - „Obiekt IV” – „Kołaki”; 4. Drogi ekspresowej S 8 w km 593+400 (Wiśniewo-Mężenin) - „Obiekt V” – „Kossaki” w celu budowy i eksploatacji Miejsc Obsługi Podróżnych - zobacz

 7. Dzierżawa nieruchomości w celu budowy i eksploatacji Miejsc Obsługi Podróżnych zlokalizowanych przy drodze ekspresowej S8 „KIERZNO POŁUDNIE” oraz „KIERZNO PÓŁNOC” w km 76+300 - zobacz

 8. Przetarg na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław w celu budowy i eksploatacji Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP): Obiekt I MOP „Morzęcino Wschód”, kat. III; Obiekt II MOP „Morzęcino Zachód”, kat. II; Obiekt III MOP „Wisznia Mała Wschód”, kat. II; Obiekt IV MOP „Wisznia Mała Zachód”, kat. III - zobacz

 9. Przetarg na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanych w ciągu autostrady A4 - zobacz

 10. Przetarg na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S3 Nowa Sól - Legnica (A4), na odcinkach: od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ, oraz od węzła Lubin Południe do węzła Legnica II (A-4) w celu budowy i eksploatacji Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) - zobacz

 11. Przetarg na dzierżawę 6 nieruchomości MOP usytuowanych w ciągu drogi ekspresowej S7 w celu budowy i eksploatacji Miejsc Obsługi Podróżnych - zobacz

 12. Przetarg na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanych w ciągu: Drogi Krajowej nr 8 w km 7+030 (obwodnica Augustowa) - „Obiekt I” - „Biernatki W”, - „Obiekt II” - „Biernatki Z”; 2. Drogi ekspresowej S 61 w km 4+750 (obwodnica Augustowa) - „Obiekt III” – „Rudniki PN”; 3. Drogi ekspresowej S 8 w km 589+850 (Wiśniewo-Mężenin) - „Obiekt IV” - „Kołaki”; 4. Drogi ekspresowej S 8 w km 593+400 (Wiśniewo-Mężenin) - „Obiekt V” - „Kossaki”. - zobacz

 13. Przetarg na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej  nr 3 w celu budowy i eksploatacji  6  Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) - zobacz
 14. Przetarg na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S11 w celu budowy i eksploatacji Miejsc Obsługi Podróżnych Miejsc Obsługi Podróżnych kategorii II ''Palędzie'' i ''Skórzewo'' - zobacz
 15. Przetarg na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S5 w celu budowy i eksploatacji Miejsc Obsługi Podróżnych Miejsc Obsługi Podróżnych „Pierzyska”, „Łubowo”, „Siekierki”, „Czerlejno” - zobacz
 16. Przetarg na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S5 w celu budowy i eksploatacji Miejsc Obsługi Podróżnych Miejsc Obsługi Podróżnych „Golina Wielka” i „Folwark” - zobacz
 17. Przetarg na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej nr S7 na odcinku: Koszwały – Kazimierzowo, w celu budowy i eksploatacji Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP): MOP kat. III „Mała Holandia” w km 33+720 (strona prawa), MOP kat. III „Mirówko” w km 35+120 (strona lewa). Postępowanie nr O.GD.Z-1.630.1.2017 - zobacz