Najważniejsze inwestycje drogowe realizowane w lubuskim

Obecnie w realizacji znajduje się ok. 43 km drogi ekspresowej S3, ok. 105 km autostrady A2 oraz obwodnica Łęknicy

o długości prawie 4 km  z mostem granicznym.Budowa drogi ekspresowej S3 od Międzyrzecza do Sulechowa  rozpoczęła się w sierpniu 2010 roku. Zakończenie budowy  i oddanie drogi do użytku planowane jest w połowie roku 2013. Stan zaawansowania robót dla poszczególnych odcinków (odcinek podzielony został na 3 odcinki realizacyjne) wygląda następująco:

  1. 1.   Odcinek I     - roboty drogowe 12,08 %
  2.                           -roboty mostowe 28,09 %
  3. 2.   Odcinek II    - roboty drogowe 8,8 %
  4.                          - roboty mostowe 11,64 %
  5. 3.   Odcinek III   - roboty drogowe 29,99 %
  6.                          - roboty mostowe 30,58 %

Zakończyła się również procedura przetargowa dla odcinka od Gorzowa Wlkp. do Międzyrzecza o długości ponad 37 km. 16 czerwca podpisane zostaną umowy z wykonawcami. Prace ruszą w lipcu. Przewidywany czas oddania drogi do użytku to połowa roku 2014.

 

Dla drugich jezdni drogi ekspresowej S3 na odcinkach: obwodnica Gorzowa Wlkp., obwodnica Międzyrzecza oraz od Sulechowa do Nowej Soli, kompletowane są dokumenty do wniosku o wydanie Zezwolenia na Realizacje Inwestycji Drogowej (ZRID). Złożenie wniosków planowane jest w połowie bieżącego roku.

 

Na ukończeniu jest budowa autostrady A2 z Nowego Tomyśla do Świecka. Autostrada powstaje w systemie koncesyjnym. Udostępnienie drogi do ruchu planowane jest w listopadzie br. Oficjalne, zgodne z umową, oddanie drogi do użytkowania ma nastąpić w maju 2012.

 

Do realizacja w najbliższych latach planowane są również m.in. inwestycje:

  • Przebudowa południowej jezdni drogi krajowej nr 18 (dostosowanie do parametrów autostrady)
  • Budowa obwodnicy Kargowej (dk 32)
  • Budowa obwodnicy Nowogrodu Bobrzańskiego (dk 27)

Wszystkie wymienione znajdują się w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015.

 

  

GDDKiA  GDDKiA 

Budowa drogi ekspresowej S3 na odcinku Międzyrzecz - Sulechów

GDDKiA  GDDKiA