Zwiedź „przydrożne iglo” – zapraszamy na Dzień Otwarty na Obwodzie Utrzymania drogi S3 „Pyrzyce”

Szczeciński Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zaprasza na „Dzień Otwarty” na Obwodzie Utrzymania Drogi Ekspresowej S-3 „Pyrzyce” (zlokalizowany przez węźle Pyrzyce z drogą wojewódzką 122) organizowany w dniu 28 lipca 2011 roku.Wszyscy zainteresowani będą mogli zwiedzić Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej S3, pierwszej trasy w Polsce utrzymywanej w systemie „utrzymaj standard”. Zostanie również zaprezentowany sprzęt używany do utrzymania drogi. Obwód Pyrzyce będzie otwarty w godzinach od 11.00 do 15.00. Przewidziano również prezentację działalności GDDKiA w Szczecinie - będzie możliwość zadawania pytań specjalistom GDDKiA związanych z budową i utrzymaniem dróg krajowych w naszym regionie, aspektami ochrony środowiska czy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Będą dostępne materiały informacyjne i broszury, w tym ulotki z mapkami tras alternatywnego dojazdu nad morze.