Droga ekspresowa S-7 Elbląg – Pasłęk dostępna dla kierowców

28 lipca 2011 r. w godzinach wieczornych udostępniono do ruchu drugą jezdnię drogi ekspresowej S-7 na odcinku Elbląg – Pasłęk. Prace budowlane o wartości 662 mln zł rozpoczęły się jesienią 2008 r. i trwały 22 miesiące. Inwestycja została dofinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.Prace prowadzone były na większości trasy poza istniejącą drogą. Inwestycja polegała na budowie ponad 14 km odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej
o przekroju poprzecznym 2x2 od węzła „Elbląg Wschód” do miejscowości Pasłęk (węzeł „Pasłęk Północ”).

Wykonawcą robót było konsorcjum firm:

1. EUROVIA POLSKA S.A.,

2. EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH,

3. Warbud S.A.,

4. PU-T „OL-TRANS”

5. Drogomex Sp. z o.o.,

Kontrakt składał się czterech części:
a) budowy drogi ekspresowej S7 Elbląg-Olsztynek na odcinku Elbląg-Kalsk,
b) rozbudowy węzła drogowego Raczki na skrzyżowaniu dróg S7 i 22 w km 78+385 drogi S7
c) budowy drogi dojazdowej do pól wzdłuż drogi krajowej nr 7 od ul. Żuławskiej do ulicy Nizinnej w Elblągu,
d) budowy tablic o zmiennej treści przed węzłami.

W ramach kontraktu, poza drogą główną, wybudowano:
- 3 wiadukty drogowe nad liniami kolejowymi,
- 6 wiaduktów drogowych na drogą S7,
- 2 przejazdy gospodarcze pod drogą S7,
- 3 mosty w ciągu drogi S7,
- 2 mosty w ciągu dróg bocznych,
- 123 przepusty pod drogą S7 i drogami bocznymi
- przejścia dla zwierząt niezbędne dla bezpiecznej migracji zwierzyny,
- dwa węzły drogowe typu przymostowego - „Bogaczewo” i „Pasłęk Północ”.

 

Oddanie do ruchu głównej trasy S-7 nie oznacza zakończenia prac. Roboty drogowe będą trwały do jesieni, ponieważ kontrakt obejmuje również remont starej siódemki. Po wybudowaniu drogi ekspresowej, dotychczasowa droga krajowa nr 7 stanie się drogą lokalną. Zanim jednak trafi do samorządów, zostanie wyremontowana.

Końcowy odbiór całej inwestycji nastąpi jesienią, po zakończeniu wszystkich robót.