Wybrano najkorzystniejszą ofertę na budowę S17 pomiędzy węzłami Dąbrowica i Lubartów

Hiszpańsko-polskie konsorcjum firm: FCC Construccion (lider, Hiszpania) i Erbud (partner, Polska) złożyło najkorzystniejszą ofertę na budowę drogi ekspresowej S17 pomiędzy węzłami Dąbrowica i Lubartów. Prace związane z budową wyceniono na blisko 490,6 mln zł.W drugim etapie postępowania przetargowego wpłynęło 13 ofert od zainteresowanych wykonawców. Spośród nich komisja przetargowa odrzuciła jedną ofertę, firmy Dragados, gdyż jej treść nie odpowiadała Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Firmy startujące w przetargu mają 10 dni na złożenie protestu. Jeśli w tym terminie nie będzie protestów dokumentacja przetargowa trafi do kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i dopiero po jej zakończeniu będzie można podpisać umowę z wykonawcą, który będzie miał 24 miesiące na budowę.

W ramach inwestycji powstanie odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej z trzema pasami ruchu pomiędzy węzłami Dąbrowica (bez węzła) i Lubartów (wraz z węzłem) o długości 10,2 km oraz łącznik w ciągu drogi krajowej nr 19 prowadzący od węzła Lubartów do granic administracyjnych Lublina. Zbudowana zostanie także sieć dróg dojazdowych o łącznej długości 27,3 km, ekrany akustyczne o długości 13,6 km, siedemnaście obiektów inżynieryjnych (14 wiaduktów i trzy kładki dla pieszych) oraz osiem przejść dla zwierząt średnich i małych (samodzielnych i zespolonych z obiektami inżynierskimi lub przepustami).  Hiszpańsko-polskie konsorcjum budowę wyceniło na 490 616 364,28 zł (po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych).