Miasteczko „Dróg Zaufania” na Jasnych Błoniach w Szczecinie

W dniach 21 -22 września na Jasnych Błoniach w Szczecinie w godzinach 11.00-16.00 stanie miasteczko „Dróg Zaufania”. Każdy chętny będzie mógł skorzystać z symulatora dachowania, symulatora zderzeniowego oraz instruktażu udzielania pierwszej pomocy. Będzie można również pogłębić swoją wiedzę o bezpieczeństwie ruchu drogowego, będą konkursy i zabawy dla dzieci.„Drogi Zaufania” to strategiczny program ochrony życia i zdrowia użytkowników dróg krajowych pod nazwą „Drogi Zaufania” jest wdrażany przez GDDKiA od 2007 r. Jest to zintegrowany plan działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego. Obejmuję zarówno działania inżynieryjne, jak i działania mające wpływać  na świadomość uczestników ruchu drogowego. W ubiegłym tygodniu w ramach programu „Drogi Zaufania” przy drogach krajowych w naszym regionie pojawiły się „Zegary śmierci” uzmysławiające kierowcom rozmiary tragedii, jaka każdego roku ma miejsce na drogach.

Miasteczko „Dróg Zaufania” będzie w Szczecinie w trakcie trwania międzynarodowej konferencji organizowanej w ramach polskiej prezydencji w Unii Europejskiej „Zielone Korytarze - Działanie na rzecz multimodalnego, zrównoważonego systemu transportowego”. Konferencja będzie odbywała się w dniach 21-22 września w Hali strukturalnej przy ulicy Energetyków. Przed miejscem, w którym będzie organizowana konferencja zostanie ustawiona wystawa „Polska po drodze” prezentująca inwestycje GDDKiA.