A1 Stryków-granica województwa łódzkiego - raport środowiskowy


Tekst raportu

Rysunki do raportu

Załącznik 1 - pisma i uzgodnienia

Załącznik 2 - wydruki z programu OpaCal3m - pobierz ZIP (204KB)

Załącznik 3 - mapa wrażliwości przyroda ożywiona - pobierz ZIP (779MB)

Załącznik 4 - mapa wrażliwości przyroda nieożywiona - pobierz ZIP (714MB)

Załącznik 5 - klimat akustyczny planowane wyburzenia - pobierz ZIP (860MB)

Załącznik 6 - lokalizacja urządzeń chroniących środowisko - pobierz ZIP (848MB)