Widoki z kamer oddziału GDDKiA-Kielce
Węzeł Kielce Południe W
Droga: 762 kier.

Kielce
Węzeł Kielce Południe W
Droga: 762 kier.

Małogoszcz
Zamknij