Widoki z kamer oddziału GDDKiA-Kielce
Węzeł Kielce Południe E
Droga: 762 kier.

Małogoszcz
Węzeł Kielce Południe E
Droga: 762 kier.

Kielce
Zamknij