Liczba gości: 945
Data wszczęcia postępowania: 2018-11-27
Przedmiot zamówienia: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA ZADANIA: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 32 NA SKRZYŻOWANIU Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 304”.
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2413.15.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 90908
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj