Liczba gości: 818
Data wszczęcia postępowania: 2018-11-22
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania:
Remont drogi krajowej nr 92 na odcinku Boczów – Pniów od km 5+460 do km 7+985, z wyłączeniem wiaduktu nad koleją w kilometrach 7+493 – 7+628,20 w ramach Przebudowy drogi krajowej nr 92 na odcinku Boczów – Torzym
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2413.16.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 90139
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj