Liczba gości: 2456
Data wszczęcia postępowania: 2018-12-18
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin
Przedmiot zamówienia: Wykonanie Dokumentacji Projektowej w stadium
A. Koncepcji Programowej (KP)
B. Studium Techniczno–Ekonomiczno–Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R)
oraz Dokumentów Przetargowych dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne z podziałem na 3 części
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne” z podziałem na niżej wymienione stadia, części i odcinki realizacyjne:
Część 1 Koncepcja Programowa (KP) obejmująca trzy odcinki realizacyjne o łącznej długości ok. 44,0 km, tj.:
odcinek realizacyjny nr 1:
Piaski, węzeł „Piaski Wschód” wraz z węzłem – węzeł „Łopiennik” wraz z węzłem, o długości ok. 15,9 km

odcinek realizacyjny nr 3:
węzeł „Krasnystaw Północ” wraz z węzłem – węzeł „Izbica” wraz z węzłem, o długości ok. 17,8 km

odcinek realizacyjny nr 4:
węzeł „Izbica” bez węzła – węzeł „Zamość Sitaniec” wraz z węzłem, o długości ok. 10,3 km

Część 2 Koncepcja Programowa (KP) obejmująca cztery odcinki realizacyjne o łącznej długości ok. 54,2 km, tj.:
odcinek realizacyjny nr 6:
węzeł „Zamość Wschód” wraz z węzłem – węzeł „Zamość Południe” wraz z węzłem, o długości ok. 12,2 km

odcinek realizacyjny nr 7:
węzeł „Zamość Południe” („Łabuńki”) bez węzła – Tomaszów Lubelski (początek obwodnicy), o długości ok. 18,0 km

odcinek realizacyjny nr 8:
obwodnica Tomaszowa Lubelskiego (II Etap) – dobudowa drugiej jezdni na odcinkach o łącznej długości ok. 6,7 km

odcinek realizacyjny nr 9:
Tomaszów Lubelski (koniec obwodnicy) – Hrebenne (początek obwodnicy), o długości ok. 17,3 km

Część 3 Studium Techniczno–Ekonomiczno–Środowiskowe z elementami Koncepcji
Programowej (STEŚ-R) obejmująca dwa odcinki realizacyjne o łącznej długości ok. 21,8 km, tj.:
odcinek realizacyjny nr 2:
węzeł „Łopiennik” bez węzła – węzeł „Krasnystaw Północ” bez węzła, o długości ok. 9,8 km
odcinek realizacyjny nr 5:
węzeł „Zamość Sitaniec” bez węzła – węzeł „Zamość Wschód” bez węzła, o długości ok. 12,0 km

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia niniejsze zamówienie składa się z „Zamówienia podstawowego” i „Zamówienia objętego prawem opcji”.

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie II - III SIWZ.
Załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia dla wszystkich odcinków realizacyjnych znajdują się na serwerze FTP.

Dane dostępu do serwera FTP:

Nazwa hosta: 193.46.186.29
Użytkownik: KP_S17_Piaski-Hrebenne_O
Hasło: C6_Og$T:
Do transmisji danych należy używać oprogramowania do obsługi protokołu FTP (np. free commander, WinSCP, total commander itp.), nie należy używać przeglądarki www.
Numer przetargu: O.LU.D-3.2411.24.2018.mc
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl
pod nr ID 94331
Termin składania ofert: 2019-01-21 11:00:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część 1 i 3:
Mosty Katowice Sp. z o.o.
ul. Rolna 12
40-555 Katowice


Część 2:
IVIA S.A.
Al. Roździeńskiego 91
40-203 Katowice
Cena: Część 1 - 8 420 580,00 zł
Część 2 - 9 704 700,00 zł
Część 3 - 4 313 277,90 zł
Data udzielenia zamówienia: Część 1 - 23.04.2019
Część 2 - 29.04.2019
Część 3 - 15.04.2019
Liczba otrzymanych ofert: Część 1 - 9
Część 2 - 8
Część 3 - 7
drukuj