Liczba gości: 435
Data wszczęcia postępowania: 2020-06-05
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Przedmiot zamówienia: Usługa wsparcia, doradztwa technicznego i nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „System Zarządzania Ruchem na drodze ekspresowej S5 węzeł Korzeńsko – węzeł Wrocław Północ”
Numer przetargu: O.WR.D-3.2413.79.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 187187
Termin składania ofert: 2020-07-09 09:30:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj